Tarieven BSO

De tarieven voor de Buitenschoolse opvang per 1 januari 2023 :

U kunt al opvang afnemen vanaf 15 minuten!

-Vast opvang en flexibele € 7,72

Voorschoolse opvang kunt u per half uur afnemen.
Voor elk half uur wat u afneemt betaalt u € 3,86.
Als u dus van 7.00 tot 8.30 uur opvang nodig heeft betaalt u 3 x € 3,86= €

Voor vakantieopvang en studiedagen betaalt u ook 7,72 euro.

Heeft u incidenteel extra opvang nodig, dan is uw kind ook van harte welkom! De extra opvang kunt u aanvragen op de groep. Als voorwaarde hierbij geldt dat de groepsgrootte en het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers op elkaar afgestemd moeten zijn.

Extra opvang wordt in alle gevallen achteraf in rekening gebracht.