Oudercommissie

Oudercommissie
Mogen wij ons even voorstellen? De Oudercommissie !
Zowel ouders als de kinderopvang vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende opvang van hun kind(eren).
Om jouw inbreng als ouder te kunnen waarborgen, heeft kinderopvang De Veldwachter een oudercommissie die bestaat uit ouders van kinderen uit verschillende groepen.
Onze belangrijkste taak is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van kinderen en ouders, door mee te praten over het beleid en de dagelijkse gang van zaken van het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang.
We praten mee over kwaliteit, pedagogisch beleid (o.a. voeding, slapen en dagindeling), openingstijden, klachtenbehandeling, veiligheid/gezondheid en eventuele prijswijzigingen.
Minimaal 4 maal per jaar komen we bij elkaar. De notulen van het OC overleg hangen aan het prikbord in de hal. Alle ouders kunnen agendapunten aandragen voor het overleg.
Naast regelmatig overleg, steken we ook de handen uit de mouwen. We helpen de leiding waar nodig bij het organiseren van themabijeenkomsten en bieden ondersteuning bij diverse activiteiten zoals het zomerfeest.
Voor meer informatie over de oudercommissie kunt je terecht bij een van de leden.
Je kunt ons altijd bellen of mailen met vragen of suggesties zodat wij zo goed mogelijk jouw belangen en die van jouw kind(eren) kunnen waarborgen. We stellen ons hieronder kort voor.
En nogmaals heb je vragen of een bespreekpunt, meld dit dan, wij pakken het op. Dit kan per mail via:
Wil je zelf actief deelnemen aan de oudercommissie? Neem dan contact op met Astrid Vis via info@kinderopvangdeveldwachter.nl.

Mijn naam is Remco Jansen. Ik ben getrouwd met Monica Jansen-Hemme en we zijn trotse ouders van onze zoon Ricardo en dochter Roxanne.
Ik ben mede eigenaar van een bedrijf gespecialiseerd in vloeistof filtratie en doe daar voornamelijk de engineering.
Ik zit in de ouder commissie om meer kennis te verkrijgen hoe de organisatie functioneert en dit toepast in de opvang.

Melanie Harms
Linda Kikkert