Openingstijden BSO

BSO De Veldwachter is altijd geopend  wanneer de scholen gesloten zijn, dus ook tijdens studiemiddagen, aangepaste uren tijdens de sportdag of andere vrije dagen van school. Wel kan het mogelijk zijn, afhankelijk van hoeveel BSO kinderen er zijn, dat de kinderen worden samengevoegd  bij het kinderdagverblijf.

Openingstijden van BSO De Veldwachter zijn van ‘s ochtends van 7.00 tot 8.30 uur, ‘s middags van 15.00 tot 18.00 uur. Woensdag en vrijdag de hele middag vanaf 11.45 uur tot 18.00 uur. Op aanvraag zijn wij geopend vanaf 6.30 uur tot 18.30 uur!

Openingstijden BSO De Boswachter

Maandag, dinsdag en donderdag van 15.00 tot 18.00 uur. Als u op de andere dagen opvang nodig hebt, worden de kinderen van school gehaald en voegen we de groepen samen op locatie De Veldwachter. Dit gebeurt ook tijdens studiedagen en andere vrijde dagen van school.

 

In de vakanties zijn de kinderen altijd bij Locatie De Veldwachter !
De buitenschoolse opvang bestaat uit 40 schoolweken en 11 vakantieweken. De vakantie weken kunnen apart aangegeven worden. Ouders kunnen ervoor kiezen om alleen van de schoolweken gebruik te maken van kinderopvang.
Ook is het mogelijk een combinatie van schoolweken en enkele of alle vakantieweken te maken.
Kortom en zijn verschillende mogelijkheden en combinaties mogelijk.