Tarieven KDV

Tarieven 2019
De kinderopvang kent twee tarieven vaste opvang en flexibele opvang.

Vaste opvang € 7.01
Flexibele opvang € 7.37

Vervroegde / verlengde opvang € 3.70 per half uur

Kinderopvang wordt als volgt berekend: aantal uren per week x 52 : 12 maanden. De enige verplichting die Kinderopvang De Veldwachter hanteert is een minimale afname van 1 dagdeel per week. Voor de buitenschoolse opvang 1 korte middag per week. Dit omdat uit jarenlange ervaring is gebleken dat een kortere periode te weinig is om aan elkaar te wennen.

Hieronder zal per opvang soort de verschillende mogelijkheden en prijzen beschreven worden.
Naast de aangegeven blokken is er in overleg veel mogelijk, bel gerust om hiernaar te informeren. Wij bieden zoveel mogelijk opvang op maat!
De prijzen zijn inclusief luiers, vers fruit, brood, melk en tussendoortjes.

Dieetvoeding, flesvoeding en groenten hapjes zijn niet inbegrepen.

Vaste opvang

Blokken Uurprijs vast prijs per mnd uren per mnd
07.00- 17.00 € 7.01 € 303.77 43.19
07.30 – 17.30 € 7.01 € 303.77 43.19
08.00-18.00 € 7.01 € 303.77 43.19
07.00-18.00 € 7.01 € 334.14 47.40
07.00-12.30 € 7.01 € 167.07 23.50
12.30-18.00 € 7.01 € 167.07 23.50

Als u opvang heeft afgenomen buiten de vaste blokuren, wordt deze tijd als flexibele opvang extra in rekening gebracht.

Flexibele opvang

Flexibele kinderopvang is bedoeld voor ouders/verzorgers die onregelmatig opvang nodig hebben. Ouders/verzorgers kunnen hun rooster uiterlijk een week voorafgaand inleveren met de data en uren waarop opvang nodig is. Ook als uw kind de ene week bijvoorbeeld maandag, dinsdag en donderdag en de andere week woensdag en vrijdag komt, geldt dit als flexibele opvang.

Heeft u incidenteel extra opvang nodig, dan is uw kind ook van harte welkom! De extra opvang kunt u aanvragen op de groep. Als voorwaarde hierbij geldt dat de groepsgrootte en het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers op elkaar afgestemd moeten zijn.

Flexibele opvang

Blokken Uurprijs flex prijs per mnd uren per mnd
07.00- 17.00 € 7.37 € 319.37 43.19
07.30 – 17.30 € 7.37 € 319.37 43.19
08.00-18.00 € 7.37 € 319.37 43.19
07.00-18.00 € 7.37 € 351.30 47.40
07.00-12.30 € 7.37 € 175.65 23.50
12.30-18.00 € 7.37 € 175.65 23.50

De overheid betaalt via de belastingdienst een groot deel mee aan de kosten van kinderopvang.

Voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag

Aanvraag ruildagen

Om de dienstverlening te vergroten kunnen dagdelen naar rato van het afgesloten contract worden geruild.
Het ruilen van dagdelen kan onder de volgende voorwaarden:

  • Ruilen van een dagdeel mag het hele kalenderjaar.
  • Ruilen kan alleen als het aantal kinderen en pedagogisch medewerkers op elkaar afgestemd is.

Opzeg-/wijzigingstermijn

Wij verzoeken u om wijzigingen of opzeggingen tijdig door te geven. Wij hanteren een
wijzigingstermijn en een opzegtermijn van 1  maand. Dit geldt voor elke vorm van opzegging, dus ook een deelsopzegging. Wijzigingen en beëindigingen kunnen schriftelijk ingediend worden. U kunt een brief of e-mail sturen. Deze aanvraag biedt nog geen garantie, maar wij doen ons uiterste best om aan uw verzoek te voldoen. Pas na ontvangst van een gewijzigd contract of een bevestiging van de opzegging is de wijziging of beëindiging van de plaats definitief.
De overeenkomsten voor kinderdagverblijven lopen automatisch af op het moment dat uw kind 4 jaar wordt. Dit contract wordt dus niet automatisch omgezet naar een BSO contract.
Als uw kind 4 jaar wordt en nog wat langer op het KDV moet blijven, dan doet u er goed aan dit door te geven aan de leidsters.