Tarieven BSO

De tarieven voor de Buitenschoolse opvang per 1 januari 2020 :

U kunt al opvang afnemen vanaf 15 minuten!

-Vast opvang € 7,02 per uur.

-Flexibele opvang € 7,23 per uur

Voorschoolse opvang kunt u per half uur afnemen.
Voor elk half uur wat u afneemt betaalt u € 3,65.
Als u dus van 7.00 tot 8.30 uur opvang nodig heeft betaalt u 3 x € 3,65 = € 10.95

Korte middag vaste opvang
1 uur van 15.00 – 16.00 uur € 7,02
2 uur van 16.00 – 17.00 uur € 14,04
3 uur van 17.00 – 18.00 uur € 21,06
Dit komt bij een korte middag van 3 uur op € 70,00 per maand .
Deze berekening is als volgt opgebouwd: € 21,06 x 40 weken: door twaalf maanden =
€ 70,00 per maand.
De schoolvakanties worden hierin niet mee berekend.

Korte middag flexibele opvang
Het tarief voor flexibele opvang is € 7,23

Voor vakantieopvang wordt het flexibele tarief berekent, dit omdat deze vakantiedagdelen het hele jaar flexibel afgenomen kunnen worden. Ook tijdens studiemiddagen.

Heeft u incidenteel extra opvang nodig, dan is uw kind ook van harte welkom! De extra opvang kunt u aanvragen op de groep. Als voorwaarde hierbij geldt dat de groepsgrootte en het aantal aanwezige pedagogisch medewerkers op elkaar afgestemd moeten zijn.

Extra opvang wordt in alle gevallen achteraf in rekening gebracht.