Peutergroep en Puk en Co

De leeftijd van de kinderen voor deze groep is vanaf 2 jaar en 3 maanden .

De peutergroep is van maandag tot en met vrijdag. U kunt ervoor kiezen om de kinderen een hele ochtend (van 7.00 -12.30) te brengen, maar het is ook mogelijk om van 8.30-11.30 (verkorte opvang) uw kind(eren) te laten spelen. De minimale afname is 1 (verkorte) ochtend. In het gehele kinderdagverblijf wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk. Uw kind zal hier op een speelse manier kennis mee maken.

Wat is Uk en Puk

Spelen is ontdekken. En spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’tjes, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen !

Uk & Puk is een totaalprogramma. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels.

Deze opvang valt ook onder de Wet kinderopvang, dus als u beide werkt kunt u voor een groot deel de opvangkosten via de belastingtoeslag terug krijgen.

De Veldwachter is een VVE locatie

Dit betekent dat wij door de gemeente gesubsidieerd worden. Daardoor kunnen wij ook kinderen plaatsen, waarvan de ouders niet werken. Ook kinderen die een indicatie hebben (bijvoorbeeld op Sociaal Medische Indicatie SMI) kunnen bij De Veldwachter geplaatst worden. De kinderen kunnen dan in combinatie met een VVE verwijzing gebruik maken van het peuterarrangement.