CBS De Oliebron, Schoonebeek

Aanmelden

Indien u gebruik wilt gaan maken van de TSO kunt u contact opnemen met De Veldwachter. U ontvangt dan een inschrijfformulier om uw kind aan te melden , vervolgens wordt er een overeenkomst op gemaakt en kan uw kind(eren) gebruik gaan maken van de TSO.

U kunt ook bij school aan de leidster van de TSO om een inschrijfformulier vragen.

De Kosten

De tarieven voor vaste dagen tussenschoolse opvang zijn 2.10 per keer. Incidenteel gebruik van de tussenschoolse opvang kost 2.40 per keer.

Afmelden

In vakanties vind er geen TSO opvang plaats en hoeft er uiteraard ook niet betaald te worden.

Call

Is uw kind ziek en u kunt dit 24 uur van tevoren aan de TSO  door geven dan hoeft er niet betaald te worden. Als er niet is afgemeld wordt het kind als aanwezig beschouwt. Uitzonderingen daargelaten.

Indien uw kind langer dan 1 week ziek is en u heeft dit aan ons kenbaar gemaakt hoeft er ook niet doorbetaald te worden.

Indien uw kind door welke omstandigheden dan ook een keer niet komt, stellen wij het zeer op prijs als u dit 24 uur van te voren aan ons doorgeeft. De leidster hoeft dan ’s middags zich geen zorgen te maken waarom uw kind niet op de TSO is.

Telefoonnummers waarop wij te bereiken zijn:

U kunt onderstaand mobiele telefoonnummers gebruiken om uw kind(eren) aan en af te melden voor de TSO. Voor overige vragen kunt u  het vaste nummer van De Veldwachter bellen.

CBS De Oliebron             06-57380254

Kinderopvang De Veldwachter 0524-534401