Kinderdagverblijf

Kinderopvang De Veldwachter werkt de meeste dagen met twee groepen. Groep De Doerakjes, hier zijn de kinderen van 0-2 jaar en groep De Boefjes, hier zijn de kinderen van 2 tot 4 jaar.

Omdat wij flexibele opvang bieden, kan het kindaantal per dag(deel) wisselen. Hierdoor zijn wij soms met alle kinderen in de groep van De Boefjes.
Door het leeftijdsverschil leren kinderen om te gaan en rekening te houden met behoeftes van kinderen die ouder of jonger zijn.

In de groepsruimte van De Boefjes is er de mogelijkheid om de allerkleinsten te “scheiden” van de wat oudere kinderen zodat ook zij zich zonder gevaar over de vloer kunnen bewegen.  Om de allerkleinsten de gelegenheid te geven om zich veilig te kunnen ontwikkelen, maken we dagelijks gebruik van de ruime hoge box. De voordelen hiervan zijn dat uw kindje op ooghoogte contact kan zoeken met de pedagogisch medewerkster, kijkt over de groep heen en ligt niet op een koude ondergrond zoals bij een grondbox het geval is.

Wat wordt er zoal gedaan tijdens een dag bij De Veldwachter. Er wordt gedanst, geknutseld, voorgelezen, geknuffeld, gelachen, gegeten, gedronken, geslapen, buiten gespeeld, wandelingen gemaakt, gewerkt met de taalmethode Uk & Puk, thema gericht gewerkt etc, etc. Kortom uw kind is bij ons in vertrouwde handen.

De Veldwachter maakt voor het buiten spelen gebruik van een grote geheel afgesloten tuin met verschillende speelplekken. De speelplaats bestaat voor een deel uit gras en een deel uit tegels. Er zijn verschillende mogelijkheden tot spel, zoals een zandbak, glijbaan, en een speelhuisje. Tevens zijn er verschillende materialen waarmee buiten gespeeld mag worden, hieronder verstaan we bijvoorbeeld fiets, bal loopfietsen, kinderwagen, kruiwagen etc.

Daarnaast hebben we ook de mogelijkheid om een peutergroep te realiseren waar ook verkorte opvang mogelijk is. Zie Peutergroep