BSO

Buitenschoolse Opvang (BSO) locatie De Veldwachter is samen met het Kinderdagverblijf gehuisvest aan de Europaweg 78-82 te Schoonebeek. Buitenschoolse opvang De Boswachter heeft een lokaal in CBS De Oliebron, Europaweg 145 te Schoonebeek tot haar beschikking.

Een volledige groep buitenschoolse opvang bestaat bij BSO De Veldwachter uit maximaal 20 kinderen.

De BSO beschikt over verschillende ruimtes  die modern en licht zijn ingericht. Tevens is er een grote afgesloten tuin met een trampoline, duikelrek en zandbak waar naar hartenlust gespeeld kan worden.

Bij BSO De Boswachter mogen maximaal 16 kinderen in het lokaal aanwezig zijn. Het buitenspelen gebeurt hier onder toezicht op het schoolplein van groep 3 en 4.

De BSO biedt de kinderen vanaf 4 jaar tot het moment waarop zij de basisschool verlaten, een prettig “thuisklimaat” waar zij na schooltijd tijdens studie-dagen of – uren van het personeel van de basisscholen en in de schoolvakanties verblijven. De kinderen groeien er samen onder deskundige begeleiding met andere kinderen van verschillende leeftijden op.

De kinderen kunnen er spelen en zich in eigen tempo en naar eigen wens ontwikkelen en ontspannen.

De BSO biedt de ouders de kans om de zorg voor en de opvoeding van hun kinderen te delen. Ouders kunnen rekenen op gegarandeerde opvang van hun kind. Zij kunnen door het inschakelen van de buitenschoolse opvang met een gerust hart werken of studeren. Deze zekerheid komt zowel ten goede aan de ouders, hun werkgevers en de kinderen.

De groepsleiding bestaat uit 1, 2 of 3 vaste leidsters, afhankelijk van de groepsgrootte. Elke volledige groep (20 kinderen) wordt door minimaal 2 leidsters begeleidt.

In geval van ziekte of vrije dagen is er een vaste invalkracht, die de kinderen goed kent.