Kosten

Voor kinderen die gebruik maken van de TSO, kan betaling bij voorkeur via een factuur worden gedaan. U betaalt € 2,10 per keer, per kind voor vaste opvang en € 2,40 per keer, per kind voor flexibele opvang.

Betaling 

U krijgt de rekening maandelijks achteraf. Dit houd in dat u alleen de dagen betaalt dat uw kind werkelijk geweest is. Als er bijvoorbeeld een studie dag is dan betaalt u die dag niet. Wel is het zo dat u als ouder ons daarvan op de hoogte moet brengen. Dit geldt ook als uw kind om welke reden dan ook een keer niet komt. Bij tijdig afbellen ( binnen 24 uur) betaalt u niet.

Betalingsherinnering

Mocht het voor komen dat u niet tijdig betaalt dan kan het zo zijn dat u een betalingsherinnering ontvangt. Wanneer u deze herinnering ontvangt wordt er een bedrag van € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht. Mocht u na een betalingsherinnering niet aan uw verplichting voldoen dan sturen wij uw openstaande post door naar een incassobureau en die nemen dan de incasso van ons over.