Veldwachter

Welkom op de site van Kinderopvang De Veldwachter.

Kinderopvang De Veldwachter stelt zich tot doel een pedagogische verantwoorde opvang te bieden aan kinderen van 8 weken tot 13 jaar. Gediplomeerd pedagogische medewerkers dragen zorg voor de dagelijkse verzorging en bezigheden.

In ons kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang wordt dagelijks gezorgd voor een gezellige sfeer in een ruime en kleurrijke omgeving.

Wij zorgen er in de eerste plaats voor dat een kind zich thuis en geborgen voelt bij ons. Daarnaast begeleiden wij de kinderen bij het ontdekken van de wereld en in hun eigen ontwikkeling. Wij laten zoveel mogelijk de kinderen zelf oplossingen zoeken en ondersteunen op afstand. Kinderen kunnen zich bij ons in hun eigen tempo ontwikkelen, niets moet. De kinderen krijgen de vrijheid om deel te nemen aan activiteiten die wij aanbieden.

In het gehele kinderdagverblijf wordt gewerkt met het VVE programma Uk & Puk. De pedagogisch medewerksters hebben hiervoor een opleiding gevolgd. Wij vinden kwaliteit belangrijk en werken daarom volgens een pedagogisch beleid.

Voor dat u uw kind(eren) inschrijft, wilt u natuurlijk graag zien hoe onze opvang er uit ziet en wat er dagelijks gebeurt. U bent van harte uitgenodigd om eens een kijkje te komen nemen. Belt u gerust om een afspraak te maken voor een rondleiding.

Kinderopvang De Veldwachter staat vermeld in het Register kinderopvang van de Gemeente Emmen. Ouders kunnen hierdoor kinderopvangtoeslag ontvangen van de belastingdienst. Ook worden wij jaarlijks gecontroleerd door de GGD van de gemeente Emmen.

Veldwachter Gebouw